Trang chủ / Tin Tức

Hoạt động Event 8 tháng 3 Chào Mừng Quốc Tế Phụ Nữ

04/03/23

(*) THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Thời Gian Ra Mắt Event : 12h00 ( Trưa ) 5/03/2023
 • Thời Gian Kết Thúc Event : 23h59 8/04/2023
 • Đối tượng: Nhân vật đẵng cấp từ 10 trở lên
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 30 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống


(*) NPC Liên Quan
 

Hình Ảnh Vị Trí
Trung tâm Ba lăng Huyện

 

(*) NGUYÊN LIỆU EVENT
  

Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
Bình nước  Thành Phẩm
 • Mua Tại "Hàng Rong " = 1 Xu / Cái 
 • Trung Tâm Ba lăng Huyện
 • ( HSD Đến Hết Event , Xếp Chồng 500 , Không Thể Ném Ra Ngoài ) 
Túi Nguyên Liệu 8/3 Thành Phẩm
 • Nhận từ các hoạt động trong Game TK, VA, PLD, Boss, VậnTiêu, vv
 • Sử Dụng Nhận Ngẫu Nhiên Các Vật Phẩm Event 
Nhánh Hoa Hồng Thành Phẩm
 • Sử dụng túi quà nguyên liệu 8/3 , Xếp chồng 500 , có thể quăng ra , giao dịch , bày bán. 
Giõ Đựng Hoa Hồng Thành Phẩm  
 • Sử dụng túi quà nguyên liệu 8/3  nhận được , Xếp chồng 500 , có thể quăng ra , giao dịch , bày bán. 
Nơ Cột Hoa Hồng Thành Phẩm             Sử dụng túi quà nguyên liệu 8/3  nhận được , Xếp chồng 500 , có thể quăng ra , giao dịch , bày bán. 

 

 

(*) CÔNG THỨC EVENT
  

Công Thức Ép - NPC sự kiện 8-3 - Tại BLH Hình Ảnh Ghi Chú

+ 1 Nhánh Hoa Hồng

+ 1 Nơ Cột Bó Hoa

+ 1 Giõ Đựng Hoa 

+ 1 Bình Thánh Thủy mua tại NPC Hàng Rong ( 1 Xu = 1 Bình nước)

Mỗi Nhân Vật Sử Dụng Tối Đa 500 Cái 
Cấp 50 Có Thể Sử Dụng


(*) PHẦN THƯỞNG Event 

Phần Thưởng khi sử dụng Giõ Hoa Hồng Hoàn Mỹ
Sử dụng nhận ngay có tỉ lệ nhận 1 vật phẩm bên dưới
Hình Ảnh Minh Họa
Phi Tốc Hoàn
Đại Lực Hoàn
Chiến Cổ Tống Kim
Thủy Tinh 
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Cống Nguyệt Phù Dung (Max = 50 cái)
Phụng Quả Phù Dung (Max = 50 cái)
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù 
HSD 7 Ngày và Không Cộng Dồn Càn Khôn Song Tuyệt Bội
Phi Phong Kim Soái HSD 7 ngày 
Phi Phong Mộc Vương HSD 7 ngày
Phi Phong Thũy Quân HSD 7 ngày 
Phi Phong Hỏa Tướng HSD 7 ngày
Phi Phong Thổ Công HSD 7 ngày

 

(*) PHẦN THƯỞNG NHẬN MỐC
 

Phần Thưởng Khi Nhận Mốc Sử Dụng 500 Giõ Hoa Hồng Hoàn Mỹ
 Nhận 01 Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Bên Dưới
Hình Ảnh Minh Họa Số Lượng
1 Phiên Vũ HSD 7 ngày 1
1 Ngựa Siêu Quang HSD 7 ngày 1
1 Huyết Hãn Long Câu HSD 7 ngày  1
1 Áo Nhu Tình Hoàn Mỹ HSD 7 ngày 1
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội HSD 7 ngày 1