Trang chủ / Tin Tức

Tính năng hoạt động Game Võ Lâm Ngũ Tuyệt

29/12/22

Tổng hợp tính năng trong Game 
STT Hoạt động Game Thời gian  Phần Thưởng 
1 Boss Hoàng Kim Môn Phái  12h00, 19h00

-VLMT, TTK, TT

-Rương mảnh hoàng kim

-Tiền Đồng 30xu

-Máu Tống Kim,Phi tốc lệnh bài

2 Tống kim đại chiến  21h00

-Top1: 50xu + 20 Rương mảnh HK

-Top2: 40xu + 15 Rương mảnh HK

-Top3: 30xu + 10 Rương mảnh HK

-Top4 --->10: 5xu + 1 Rương mảnh HK

3 Quả Hoàng kim  20h00 -50xu/ 1 đợt
- 10 Rương mảnh HK/1 đợt
4 Hoa sơn đại chiến  20h30

-Giết 1 mạng trong map nhận 5xu + 1 Rương mảnh HK

-Bạch mã lệnh x1

-VLMT, TTK, TT

-Vòng Sáng Độc cô + 500 SL, 500NL, 5% KTC

 

5 Viêm Đế 

 

 

16h00

18h00

20h00

 

- 5 tiền đồng 

- 5 Rương mảnh hoàng kim

- Bạch Mã lệnh x1

-Thủy Tinh

6 Phong lăng độ 

 

10h00

12h00

14h00 

-VLMT, TTK

-Rương mảnh HK x5

-Tiền đồng x50

7 Vượt ải Cách 1 tiếng 1 lần

-Rương HKMP 5c /1 ải

-Tiền đồng 5x /1 ải