Trang chủ / Tin Tức

Tính năng Thất Thành Đại Chiến 17-02-2023

12/02/23

Thất Thành Đại Chiến

 

Xa Phu Công Thành
( Đứng gần xa phu tại các Thành)

 • Thời gian báo danh18h00 – 19h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.
 • Phí báo danh1.000 vạn lượng /1 lần.
 • Đối tượng báo danh: Chỉ Bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Xa Phu Công Thành tại thất đại thành thị.

Lưu ý : Nhân vật có trạng thái phi chiến đấu tại tính năng Thất Thành Đại Chiến ngay lập tức sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn – không mở lại

 • Đến 20h00 cùng ngày thì các thành viên trong bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Xa Phu Công Thành.
 • Thất Thành Đại Chiến20h30 – 21h30.

Lưu ý:

 • Nhân vật vào bang dưới 24 giờ sẽ không thể tham gia Thất Thành Đại Chiến.
 • Bang hội đã chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến.
 • Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó.
 • Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu (nhân sĩ khác bang có thể đánh nhau không phân biệt màu bang).
 • Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc TK và các vật phẩm truyền tống.
 • Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa phu công thành.
 • Khi vào chiến trường nhân sĩ có 3 giây bất tử.
 • Các nhân sĩ trong chiến trường có thể nhận được điểm tích lũy.
 • Sau khi kết thúc Thất Thành Đại Chiến, nhân sĩ thuộc bang chiếm được thành có thể nhận được phần thưởng Công Thành Chiến Lễ Bao tại NPC Xa Phu Công Thành nếu đạt 35 điểm tích lũy.
 • Khi nhân vật “về thành dưỡng sức” sẽ truyền tống về nơi vừa mới lưu rương.
 • Bổ sung các dòng chọn để truyền tống đến 7 bản đồ trong chiến trường vào vật phẩm Thần Hành Phù nhưng vẫn xét điều kiện vào là điểm uy danh từ 50 trở lên.

Quy tắc chiếm thành và Long Trụ:

 • Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.

 • Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.
 • Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).

 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó.
 • Lưu ý: 1 bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ..
 • Phần thưởng chiến lĩnh thành thị

  Thành thị chiếm lĩnh Phần thưởng chi tiết khi chiếm lĩnh thành thị các tuần tiếp theo ( ):
  Biện Kinh 1k Tiền Đồng
  Lâm An 1k Tiền Đồng
  Phượng Tường Đang cập nhật . . .
  Tương Dương Đang cập nhật . . .
  Dương Châu Đang cập nhật . . .
  Đại Lý Đang cập nhật . . .
  Thành Đô Đang cập nhật . . .

  Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Ngũ Tuyệt PK , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh